istoric usmf

Scurt Istoric

Catedra de  Chirurgie nr. 2 a fost înființată în anul 1945, având ca bază clinică Secţia de chirurgie nr. 1 a Spitalului Clinic Republican. Fondatorul şi primul șef al catedrei a fost profesorul GolubF. M., care a îndeplinit această funcție până în 1952. În acea perioadă au fost susţinute 2  teze  de doctor în medicină  (N. Gheorghiu în 1948  şi M. Dukelscaia în 1949) şi o teză de doctor habilitat în medicină (conferențiar universitar Natalia Ghoeorghiu în 1953).

Din 1952 până în 1964 catedra a fost condusă de profesorul P. Râjov.

În perioada 1964-1992 șef al catedrei a fost P. Bâtcă, Lucratorul Emerit al Școlii Superioare, doctor habilitat în medicină, profesor universitar.

Din anul 1991, în funcţia de şef al catedrei este ales V. Hotineanu, doctor habilitat în medicale, profesorul universitar, discipol  al academicianului AȘM din Rusia M.Kuzin şi a profesorului P. Bâtcă. Sub conducerea profesorului Vladimir Hotineanu au fost susţinute 30 de teze de doctor în medicină şi 4 teze de doctor habilitat.

Colectivul Catedrei au contibuit substanțial la perfecţionarea asistenței medicale  specializate. Este creat Centrul republican de chirurgie septică abdominală cu reanimare septică, unde sunt internați bolnavii cu complicaţii postoperatorii. Sunt utilizate noi procedee de tratament chirurgical al bolii ulceroase şi al bolii stomacului operat, al colelitiazei biliare prin metoda de colecistectomie laparoscopice, fistulelor, stricturilor şi iatrogeniilor căilor biliare  extrahepatice, au fost introduse noi operaţii de reabilitare socială a bolnavilor  cu patologia  colonului, obezitate morbidă. Se dezvoltă chirurgia glandei tiroide, a timusului şi a suprarenalelor.

Prin ordinul rectorului din septembrie 1999 a fost formată catedra Chirurgie nr. 2 (şef catedră – prof. V. Hotineanu) prin comasarea catedrelor Chirurgie nr.3 şi Chirurgie nr.4, programul de studii şi cel ştiinţific rămânând aceleaşi.

Colectivului catedrei pune accentul pe perfecţionarea activității didactice. Din anul 2003, sub redacţia profesorului V. Hotineanu, a fost scoasă de sub tipar revista medicală ştiinţifico-practică „Arta Medica”.

Din 1997 în cadrul catedrei funcţionează laboratorul ştiinţific, obiectivul principal al acestuia fiind  elaborarea şi implementarea unor programe în domeniul chirurgiei reconstructive a zonei gastro-duodeno-pancreato-biliare.