contacts

Catedra de chirurgie nr. 2

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
str. Nicolae Testemițanu, 29,
mun. Chişinău, MD-2025,
Republica Moldova

chirurgie2@usmf.md
șef catedră
Adrian Hotineanu

Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”, Laboratorul Hepatochirurgie, str. A.Russo, 11

Spitalul Clinic Republican, Laboratorul chirurgie reconstructivă a tractului digestiv, str. Nicolae Testemiţanu,29