Publicaţii

Manuale

HOTINEANU,  V. Chirurgia în teste, anul V-VI: Manual.  2005. 120 p.

ХИРУРГИЯ В ТЕСТАХ: Учебник / Под ред. Заслуженного Деятеля Науки, профессора В.Хотиняну. Кишинэу: Medicina, 2006. 460 c.

HOTINEANU, V. Chirurgie: Indicaţii metodice pentru studenţii anilor V şi VI. Chişinău, 2008. 398 p.

Hotineanu, V. Chirurgia: Curs selectiv. Chişinău, 2008. 847 p.

Ghiduri practice

HOTINEANU, V., CAZACOV, V., ANGHELICI, Gh.ş. a. Hipertensiunea portală la adult: Protocol  Clinic Naţional. PCN-63. Chişinău, 2008, 64 p.

HOTINEANU, V., CAZACOV, V., ANGHELICI, Gh. ş. a. Hipertensiunea portală la adulţ. Protocol  Clinic Naţional. PCN-63, Chişinău, 2008, 64 p.

CEREŞ, V. Studiu asupra patogeniei eventraţiilor mediane şi tratamentul prin autodermaplastie: Îndrumare metodică. Chişinău, 2008.

ŢÂBÂRNĂ, C. Chirurgia echinococozei: Ghid pentru chirurgi şi medici de familie. Chişinău, 2009. 356 p.

Monografii

BÂTCĂ, P., OPREA, A., RUSU, S.  Patologia chirurgicală a abdomenului: Întrebări cu răspunsuri multiple şi comentarii. Chişinău: Medicina, 2004. 402 p.

ŢÎBÎRNĂ, C., GROZA, S., ILCENCO, V., PISARENCO, S.  Abdomen acut. Chişinău: Editura AŞ RM, 2006. 256 p.

ЦЫБЫРНЭ, К., ГРОЗА, С., ИЛЬЧЕНКО, В., ПИСАРЕНКО, С. Острый живот.  Chişinău: Editura AŞ RM, 2006. 328 p.

HOTINEANU, V., ILIADI, A. Diagnosticul şi corecţia sindromului de intoxicaţie în peritonitele postoperatorii.Chişinău, 2007.161 p.

HOTINEANU, V., HOTINEANU, R., TARASOVA,  R. Советы народной медицины (reeditare). Chişinău, 2010

HOTINEANU, V., HOTINEANU, R., TARASOVA, R. Sfaturi ale medicinei populare. Chişinău, 2010.

HOTINEANU, A. Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului. Chişinău, 2010

HOTINEANU, V. Publicistica unui chirurg. Chişinău: Editura AŞ RM , 2010

COJOCARU , V., HOTINEANU, V., COJOCARU, D., USATÂI, A. Leziunea pulmonară acută: Sindromul de deresă respiratorie acută (LPA/SDRA) la bolnavii cu patologie chirurgicală. Chişinău: Sibis Grafica, 2011. 156 p.

CAZACOV, V. Consideraţii clinico-morfologice şi terapeutice în splenopatia portală. Chişinău, 2012. 133 p.

HOTINEANU, V., HOTINEANU, R. Medicina naturalistă. Chişinău: Prut Internaţional, 2012.  400 p.