Cercetare

Domeniile principale de cercetare şi unele rezultate:

1. Infecţia chirurgicală generalizată – s-a lansat şi argumentat ipoteza accelerării fazelor de inflamaţie în plăgile abdominale extinse, peritonitele postoperatorii;

2. Chirurgia reconstructivă abdominală, practicată în malrotaţia duodenală în fazele subcompensată şi decompensată de evoluţie, a permis implementarea tehnicilor chirurgicale fiziologice;

3. Pentru chirurgia hepato-bilio-pancreatică s-au argumentat noi tehnici chirurgicale reconstructive în icterul mecanic de geneză tumorală benignă, malignă, iatrogenii, chirurgia programată a pancreatitei cronice calculoase, abordarea chistului pancreatic

4. Pentru chirurgia endocrină s-au promovat operaţiile organo-menajante ale glandelor endocrine cu lansarea conceptului de sindrom miastenic în formaţiunile tiroidiene de volum, şi a glandelor suprarenale.

5. Chirurgia reconstructivă colorectală.

Date despre susţinerea tezelor

 

Nr.d/o

 

Tema, specialitatea, cifrul

Autorul şi conducătorul ştiinţific

 

Doctor habilitat sau doctor în medicină

 

Consiliul  ştiinţific, data susţinerii şi instituţia

Data aprobării la Comisia Superioară de Atestare

1

2

3

4

5

6

2008

1.

Managementul diagnostic şi chirurgical în ocluzia de geneză tumorală a colonului
14.00.27 – Chirurgie

Aureliu Gonţa

Conducător: profesor universitar, dr. hab. în medicină V.Hotineanu

doctor în medicnă

Teza a fost susţinută pe 12 martie 2008 în CSS al USMF „N.Testimiţanu”

aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

2.

Sepsisul chirurgical. Actualităţi etiopatogenice şi modalităţi de ameliorare a rezultatelor tratamentului
14.00.27 – Chirurgie

Ion Balica

Conducător- profesor universitar, dr. hab. în medicină V.Hotineanu

Doctor habilitat în medicină

Teza a fost susţinută pe 23 aprilie 2008 în CSS în CSS al USMF „N.Testimiţanu”

aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

3.

Diagnosticul şi tratamentul chirurgical al complicaţiilor cirozei hepatice 14.00.27 – Chirurgie

Anghelici Gheorghe

Conducător- profesor universitar, dr. hab. în medicină V.Hotineanu

Doctor habilitat în medicină

Teza a fost susţinută pe 16 aprilie 2008 în CSS al USMF „N.Testimiţanu

aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

2009

4.

Particularităţile evoluţiei bolii litiazice la bolnavii cu ciroză hepatică, 14.00.27 Chirurgie

Pisarenco Sergiu, Conducător- profesor universitar, dr. hab. în medicină V.Hotineanu

doctor în medicnă

DH 50-14.00.27-27.03.08

a susţinut pe 10 iunie 2009

aprobată de CNAA

01.10.09

5.

Atitudinea diagnostico-curativă în formaţiunile de volum ale glandelor suprarenale, 14.00.27 Chirurgie

Bujac Mariana, Conducător: profesor universitar, dr. hab. în medicină V.Hotineanu

doctor în medicnă

DH 50-14.00.27-27.03.08, a susţinut pe 23.10.09

aprobată de CNAA

23.10.69

2010

6.

Particularităţile epidemiologice, clinico-morfologice şi chirurgicale ale adenomului şi carcinomului glandei tiroide, 14.00.14 Oncologie

Ţîbîrnă Andrei,

Conducător: profesor universitar, dr. hab. în medicină V. Hotineanu

doctor în medicnă

DH 52-14.00.14-27.03.08

Teza a fost susţinută pe 14 aprilie 2010

aprobată de CNAA

03.06.10

7.

Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului,   14.00.27 Chirurgie

Adrian Hotineanu

Conducător: prof.  universitar, dr. hab. în medicină ,

Acad. Al AŞRM

Gh.Ghidoirim

Doctor habilitat în medicină

DH 50-14.00.27-27.03.08 – Chirurgie, Teza a fost susţinută pe 01 .09.2010

aprobată de CNAA

06 octombrie 2010

2011

8.

Analiza medico-legală a deficienţilor admise în asistenta medicală de profil chirurgical

14.00.24 – medicinã legalã

Padure Andrei

Conducător: prof.  universitar, dr. hab. în medicină, V.Hotineanu;

Prof. universitar, dr. hab. în medicină, Baciu Gheorghe

Doctor habilitat

15 octombrie 2011 USMF”Nicolae Testemiţanu”

aprobată de CNAA

26.08.2011

2012

9.

Fiziopatologia duodenului în malrotaţia duodenală asociată cu duodenostază

14.00.27- chirurgie

Eduard Bortă

Conducător ştiinţific:

DHŞM, Prof. universitar,

Vladimir Hotineanu

Doctor în medicină

USMF „Nicolae Testemiţanu”

mai, 2012

aprobată de CNAA

17.04.2012

10.

Impactul chirurgical asupra raportului morfo-funcţional al splenopatiei portale cu component autoimun secundar hipertensiunii portale

Vladimir Cazacov

Conducător ştiinţific: DHŞM, Prof. universitar, MC al AŞRM

Vladimir Hotineanu

Doctor habilitat în medicina

USMF „Nicolae Testemiţanu”

07.03.2013

aprobată de CNAA